CÔNG TY CỔ PHẦN TBV VIỆT NAM

Trụ sở: Khu công nghiệp Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
Email: info@tbvvietnam.com.vn
Tel: (84) 0236. 2241 004 - 3772 780
Fax:(84) 0236. 3772 079

Gửi mail

Những trường đánh dấu (*) là bắt buộc.